Mae Calon Merthyr Tudful

Merthyr Tudful yw'r uwchganolbwynt masnachol, cymdeithasol a manwerthu yn y Fwrdeistref Sirol ac yn dod i'r amlwg fel canolfan ranbarthol Blaenau'r rhanbarth Valley.

Mae'r dref wedi ei lleoli ar y ffin ddeheuol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, tua 25 milltir i'r gogledd o Gaerdydd. Mae'r manteision Dref o gysylltiadau gwych ar y ffordd, yn eistedd y tu mewn i'r triongl a grëwyd gan yr A465 (Blaenau'r Ffordd Dyffryn), A4060 a ffyrdd A470.

A adeiladwyd yn wreiddiol yn 1970, mae'r Ganolfan yn hailwampio yn helaeth yn ystod 1993 i ddarparu amgylchedd i gerddwyr lled-gorchuddio modern sydd bellach yn dominyddu darpariaeth fanwerthu y Dref, ac mae'n cynnwys caeau manwerthu brif y Dref Graham Way a Newmarket Walk.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis distinctio alias deserunt vel itaque pariatur debitis natus provident eum quos aliquid voluptates quia eligendi nemo illum! Ratione quisquam perferendis dolor minima modi necessitatibus repellat. Ipsam cum natus quia minus deserunt!

Les Byard, St Tudful Rheolwr